Bankomat və terminalların qoşulması


Bankomatların və terminalların qoşulması — cəmiyyətinin əsas şəbəkəsinin üstünlüklərindən istifadə edərək, korporativ müştərilər pərakəndə satışın nöqtələrinin və satış ofislərinin işini təşkil edə bilərlər.
«AZ-EVRO TEL» müxtəlif biznes məsələlərinin həlli üçün müştərilərə maksimal geniş platforma təqdim edir. «AZ-EVRO TEL» cəmiyyəti tərəfindən təqdim edilən məlumatların ötürülmə kanallarından istifadə edərək, korporativ müştərilər bankomat və terminalları məsafədən bank prosesing mərkəzinə qoşula bilərlər.

Bankomat və terminallara qoşulması üçün «AZ-EVRO TEL» cəmiyyətinin təqdim elədiyi xidmətlərdən istifadənin üstünlükləri :

— Böyük həcmli faylların tez və keyfiyyətli ötürülməsinə şərait yaradan yüksək sürətli məlumat ötürülməsi;
— Ötürülən məlumatın yüksək dərəcəli mühafizəsinə zəmanət (İnternet vasitəsilə məlumatların itkisi istisna olmaqla);
— Avadanlığın quraşdırılması;
— Sabit iş nöqtələrinin tez və böyük xərc eləmədən yeni yerlərə keçirilmə imkanı.

«AZ-EVRO TEL» cəmiyyəti şəkəsində məlumatların ötürülməsi paketli kommutasiya rejimində həyata keçir. Məlumatların paket şəklində ötürülməsi zamanı müvafiq kanal yalnız məlumatların ötürülməsi prosesində məşğul olur, bə nəticədə onun effektli istifadəsi əldə edilir. «AZ-EVRO TEL» şəbəkəsində məlumatların ötürüldüyü zaman şəbəkə səviyyəsinin protokolu kimi IP-protokolu istifadə edilir.

«AZ-EVRO TEL»-in imkanları hər bir müştərinin unikal tələblərinə uyğun həllərin işlənib hazırlanmasına yol verir, və bizim mütəxəssislər sistemin tətbiq edilməsində və avadanlığın qurulmasında Sizə kömək edərlər.

Tariflər

 

Telekommunikasiya çıxışı

Xidmətin adı Birdəfəlik ödəniş (manat) Aylıq ödəniş (manat) Qeyd
  Bir bankomatın AzeriCard sisteminə qoşulması
319,78
168,74
  Bir bankomatın MilliCard sisteminə qoşulması
319,78
374,06
  Bir bankomatın MilliCard sisteminə qoşulması
35,40
  Bir POS-terminalın MilliCard sisteminə qoşulması  
23,60
*

QEYD : Kommutasiya edilmiş xətlər üzrə qoşulma


Simsiz telefon xətti ilə və ya vasitasilə AzeriCard sisteminə qoşulma zamanı bankomat və
POS-terminalları üçün)

Sürət Birdəfəlik ödəniş (manat Aylıq ödəniş (manat) Qeyd
  9,6 Kb/s
472,00
77,00